NongpoKiDdee   
Unlimited Art Workshop For Children And Short Film Festival 

โครงการ Unlimited Art Workshop For Children And Short Film Festival เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยชุมชนหนองโพ ริเริ่ม และพัฒนาโดย jiandyin (จิระเดช และ พรพิไล มีมาลัย) ผู้ก่อตั้งบ้านนอกความร่วมมือทางศิลปวัฒนธรรม  ในปี 2011 เป็นการริเริ่มขับเคลื่อนแนวคิดและยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น โดยอาศัยชุดความรู้ข้ามศาสตร์เชิงทัศน์ศิลป์ สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ ฯลฯ เพื่อสร้างการตระหนักรู้ถึงคุณค่าและอัตลักษณ์เชิงพหุวัฒนธรรมของชุมชน และสามารถเชื่อมโยงตนเองเข้ากับภูมิภาคและชุมชนโลก  

บ้านนอกความร่วมมือทางศิลปวัฒนธรรม  เริ่มดำเนินก่อตัวเป็นครั้งแรกโดยการดำเนินโครงการ Unlimited Art Workshop For Children And Short Film Festival ซึ่งเป็นโครงการที่ถูกออกแบบให้เกิดเป็นแพทฟอร์มสำหรับเยาวชนในชุมชนหนองโพ ได้สามารถแสดงออกและสร้างสรรค์ภาพยนตร์สั้นในแนวทางที่พวกเข้านำเสนอ ซึ่งต่างก็เป็นประเด็นทางสังคมที่ปรากฏขึ้นภายในชุมชน รูปแบบการสื่อสารที่มีประสิทธ์ภาพของสื่อภาพยนตร์ ทำให้โครงการ Unlimited Art Workshop For Children And Short Film Festival ครั้งที่ 1 ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากสมาชิกชุมชน ผู้ปกครองและญาติมิตรสหายของเยาวชน ต่างเข้าร่วมสนับสนุนโครงการตั้งแต่เริ่มต้นจนเมื่อภาพยนตร์ออกฉาย ณ ศาลาเอนกประสงค์วัดหนองโพ 

€ €

€ €

NongpoKiDdee 
Unlimited Art Workshop For Children And Short Film Festival #1/2011

โครงการ Unlimited Art Workshop For Children And Short Film Festival ครั้งที่ 1 ประจำปี 2011 ทางโครงการได้รับสมัครเยาวชนในชุมชนอายุตั้งแต่ 10-18 ปี จำนวน 18 คน ในช่วงระหว่างปิดภาคฤดูร้อน พวกเขาร่วมกลุ่มกันทำงานและแบ่งหน้าที่กันตามความสนใจ ร่วมผลิตภาพยนตร์สั้น จำนวน  8 เรื่อง โดยแบ่งระยะเวลาในการเข้าอบรมและพัฒนาผลงานฯออกเป็น 4 ช่วง ดังนี้ 
       1. กิจกรรมอบรมความรู้พื้นฐานการสร้างภาพยนตร์ โดยมีวิทยากร 5 ท่าน ได้แก่ จิระเดช มีมาลัย, พรพิไล มีมาลัย, ศุภร ชูทรงเดช, สุรพร เลิศวงศ์ไพฑูรย์ และ ยุทธเลิศ สิปปภาค
       2.
Preproduction โดยบ้านนอกความร่วมมือทางศิลปวัฒนธรรม
       3. Production โดยบ้านนอกความร่วมมือทางศิลปวัฒนธรรม
       4. Postproduction โดยบ้านนอกความร่วมมือทางศิลปวัฒนธรรม

 

NongpoKiDdee Film Fetival #1/2011 
Project Directors: jiandyin
Curator: jiandyin 

Duration:  Apil.18~ Jun. 29-2011
Work shop Location: Nongpo Community
Film Venue: Wat Nongpo Community Hall
Supports: Thai Hearth Organize, SCG, PASAYA
Organize: Baan Noorg Collaborative Arts and Culture

€ €

NongpoKiDdee Film Workshop Program

€ €

€ €

NongpoKiDdee Film Fetival #1/2011

Teaser : NongpoKiDdee Film Fetival #1/2011 
https://www.youtube.com/watch?v=M7l15pD6l5M

Spot announcement for Nongpo Short Film Festival #1/2011
https://www.youtube.com/watch?v=C57o_M70uCw&fbclid=IwAR0vt8wGyiEQtHZg01MNi4boBbaj6uIbfrewzhOoWcamuPMKHVxKOYBzOIM

NONGPO Q & A by nongpoKiDdee Short Film Festival #1 2011
https://www.youtube.com/watch?v=6k5PibxfO0M

€ €

€ €

ภาพยนตร์เยาวชนฯ อายุ 9-18 ปี

ต๋องนายแน่มาก
ภาพยนตร์โดยกลุ่ม ลั่นล้า / 2554 /  12.00 นาที
เรื่องย่อ :ต๋องวัยรุ่นในชุมชนฯ เขาอยู่ระหว่างทางเลือกซึ่งเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อ ชีวิตของเขาจะเลือกอะไร สนุกหรือสงบ

ไม่มีเวลา
ภาพยนตร์โดยกลุ่ม Finishy / 2554 /  11.30 นาที
เรื่องย่อ :โซดาตื่นขึ้นมาดูโน็ตที่แม่เขียนสั่งไว้  แต่เขากลับเอาเงินแม่ออกไปเที่ยวเล่น ขณะที่พวกเงินกู้นอกระบบมาตามทวงหนี้แม่

หนองโพยั่งยืน
ภาพยนตร์โดยกลุ่ม Independent / 2554 /  9.00 นาที
เรื่องย่อ :เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมเตรียมการปรับปรุงบ่อพักบำบัดน้ำ เขาส่งเสริมให้เกิดการปลูกจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมชุมชน  ในหมู่สมาชิกชุมชนที่ประกอบอาชีพเลี้ยงโคนม

วิ่งกระแดะฟัด
ภาพยนตร์โดยกลุ่ม น่ารักอะ / 2554 /  9.00 นาที
เรื่องย่อ :ความครั่งไคร้ดารา J-pop ของสาวน้อยเอลี่ ทำให้เธอหลงลืมไปว่าครอบครัวและชุมชนของเธอมีรายได้มาจากการส่งนม และผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชนฯ

€ €

€ €

ภาพยนตร์กลุ่มเยาชนฯ อายุ 18-20 ขึ้นไป

ชึด-ชือ-ดึด
ภาพยนตร์โดย กิตติพงษ์  ใจดีเฉย / 2554 / 8.01 นาที
เรื่องย่อ :เมื่อสะพานลอยทำให้ผู้ชายคนหนึ่งอกหัก ณ สถานที่แห่งเดียวกันกับการเจอรักครั้งใหม่ เรื่องราวจะถูกเล่าผ่านบทเพลงที่เรียงร้อยและท่วงทำนองแห่งความสดใสของวัยรุ่น

รักไม่มีวันจาง
ภาพยนตร์โดย นุจรี บุญคุ้ม / 2554 / 15.58 นาที
เรื่องย่อ :หนังรักหวานใสที่ดูไม่มากมาย แต่เต็มไปด้วยรอยยิ้มและความสุข น้ำใสได้เห็นหน้าหวานใจหนึ่งวันในหนึ่งอาทิตย์ก็เพียงพอแล้ว แต่ในทุก ๆ วันแห่งความสุขนั้นก็ไม่มีอะไรแน่นอน เมื่อวันครบรอบ 1 ปีที่น้ำใสเฝ้ารอนั้นได้มาถึง กลับกลายเป็นวันที่น้ำใสต้องเสียใจที่สุด เมื่อคนรักนั้นหายไปอย่างไม่มีทีท่าและคำลาสักคำ น้ำใสจะทำอย่างไรจะลืมผู้ชายคนนี้ลงได้หรือไม่  ตามลุ้นกันให้ได้ 

บุญเจ้าเฮา
ภาพยนตร์โดย หนองโพKiDดี / 2554 / 12.34 นาที
เรื่องย่อ :ความพยายามและความห่วงใยของหมู่เจ้าเฮาชาวไท-ยวนในชุมชนหนองโพ ที่จะสืบสานพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีของชุมชน ขณะที่เด็กรุ่นใหม่เริ่มห่างเหินจากวัด 

พลิกล็อก พริกรัก
ภาพยนตร์โดย จุฬาทิพย์ เจริญรักษา / 2554 / 12.46 นาที
เรื่องย่อ :ความรักใสๆของวัยรุ่น ม.ปลาย เขาคาดไม่ถึงว่าจะมีโอกาสได้ใกล้ชิดกับเธอเมื่อผู้เป็นพ่อปรากฏตัวขึ้นวันนั้น

€ €

€ €

ภาพยนตร์โดยวิทยากรและที่ปรึกษาโครงการฝึกอบรมหนังสั้นชุมชนหนองโพ

หนองโพคิด หนองโพตอบ
ภาพยนตร์โดย ครูยิ่น-ครูบอย พรลิไล-จิระเดช มีมาลัย / 2554 / 21.00 นาที
เรื่องย่อ :สารคดี-บทสัมภาษณ์ ถาม-ตอบความคิดเห็นชาวชุมชนฯ เกี่ยวกับการดำเนินงานสร้างสรรค์ในโครงการพัฒนาศิลปวัฒนธรรมชุมชนฯของเยาวชนฯ การแสดงออกความคิดเห็นที่แตกต่างเผยให้เราเห็นถึงความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงคนในชุมชนได้ในหลากหลายมิติ

สิเน่หา,ราคะ
ภาพยนตร์โดย ครูหมู ศุภร  ชูทรงเดช / 2553 / 09.00 นาที
เรื่องย่อ :เนื้อหาของหนังมุ่งการตั้งคำถามเกี่ยวกับความรัก ความปรารถนา และการเมืองเบื้องหลังเงาสลัวในสังคมไทย

มโนราห์กับเพื่อนแท้ของงูเห่า
ภาพยนตร์โดย ครูปาแมน ผศ.สาครินทร์ เครืออ่อน / 2554 / 20.00 นาที
เรื่องย่อ :ณ สระอโนดาตอันรื่นรมย์ ใจกลางป่าหิมพานต์ โลกอุดมคติที่สมบรูณ์แบบด้วยสิ่งวิเศษทั้งปวง มีลูกสาวพญากินรี นางชื่อว่ามโนราห์ ผู้มีกายท่อนบนเป็นหญิงงามดุจอัปสรสวรรค์ ท่อนล่างมีปีกและห่างดั่งวิหก แลดูอัศจรรย์ กำลังลงเล่นน้ำอย่างมีความสุขดั่งเช่นทุกวันที่ผ่านมา แต่มาวันหนึ่งเมื่อท่านผู้นำมีจิตคิดละโมบ ความวุ่นวายในบ้านเมืองก็บังเกิดขึ้น

Heaven-Eleven (สวรรค์ชั้น 11) ฉบับพิเศษ Diractor cut : 
ภาพยนตร์โดย ครูต้อม ยุทธเลิศ สิปภาค / 2554 / 90.00 นาที
เรื่องย่อ : จิ๊ก นักเรียนหญิงวัยรุ่นต้องเฝ้าร้านสะดวดซื้อให้พ่อชั่วคราวเพราะเเคชเชียร์คน ล่าสุดเพิ่งผูกคอตายในร้านไป ข่าวลือเรื่องความเฮี้ยนของร้านทำให้พ่อไม่สามารถหาใครมาทำงานที่ร้านทัน ตั้งเเต่เปิดร้านมาเเคชเชียร์ฆ่าตัวตายไปแล้วสี่คน เเล้วเเคชเชียร์จำเป็นอย่างจิ๊กจะเอาชีวิตรอดออกไปจากร้านได้หรือไม่

€ €